واحدهای غیرمجاز نصب سیلندر گاز مایع در لرستان پلمپ می‌شوند

اقتصاد پنهان- جلسه کارگروه سوخت کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان لرستان به ریاست دبیر کمیسیون استان با حضور اعضا با دستور کار بررسی علل افزایش مصرف سوخت نفت کوره و تخلفات مربوط به عرضه خارج از شبکه گاز مایع در استانداربرگزار شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، پیرو مصوبات جلسه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان لرستان در خصوص بررسی دقیق علل افزایش مصرف نفت کوره و عرضه خارج از شبکه گاز مایع، جلسه ای تخصصی به ریاست دبیر کمیسیون استان و حضور اعضاء برگزار شد.
دبیر کمیسیون استان با اشاره به تاکیدات استاندار دستگاه‌های ذیربط را مکلف نمود با تشکیل تیم گشت و بازرسی مشترک کلیه واحدهای غیر مجاز نصب سیلندر گاز مایع را پلمپ و ابزار آلات مربوطه ضبط شود.
در رابطه با نفت کوره نیز مقرر شد همه کارخانجات آسفالت استان به شبکه گاز طبیعی متصل گردند تا جلوی عرضه خارج از شبکه و قاچاق نفت کوره گرفته شود.