مدیرکل فرهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سفر به استان خراسان رضوی عنوان کرد؛

اقدامات فرهنگی مکمل مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه

اقتصاد پنهان- مدیرکل فرهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور برگزاری نشست های دوجانبه و چندجانبه و شرکت در همایش های فرهنگی با هدف تبیین اهداف فرهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پیشگیری و مبارزه با این پدیده شوم، به استان خراسان رضوی سفر کرد.

به گزارش اقتصاد پنهان، دکتر عبدالمجید نگارش نژاد، در طول این سفر سه روزه با شرکت در همایش فرهنگی آشنایی بانوان با کالاهای قاچاق، در نشست های جداگانه، با مدیرکل و معاونین صدا و سیمای مرکز استان خراسان رضوی، مدیرکل و معاونین آموزش و پرورش استان خراسان رضوی، شورای فرهنگیان استان خراسان رضوی، شورای استانی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان خراسان رضوی دیدار و گفتگو کرد  .
مدیرکل فرهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین در جلسه کارگروه فرهنگی و تبلیغات استان خراسان رضوی شرکت و با اشاره به اقدامات فرهنگی ستاد مرکزی و برنامه های آتی آن، انتظارات و درخواست های ستاد را از کمیسیون های استانی تشریح نمود.
نگارش نژاد با اشاره به اینکه تغییر نگرش، باورها و رفتار تقاضا و الگوی مصرف جامعه تنها با برنامه ها و اقدامات فرهنگی مدون، مستمر، منظم و مشارکت همه جانبه کلیه دستگاه های عضو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز امکان پذیر است، جامعه هدف مورد نظر ستاد مرکزی را به ترتیب اولویت، جامعه بانوان، مراکز آموزشی اعم از آموزش و پرورش، دانشگاه ها و حوزه ها و درنهایت مراسمات آیینی ملی و به‌ویژه مذهبی برشمرد.