تجهیز انبارهای استان هرمزگان به امکانات الکترونیکی

اقتصاد پنهان- جلسه مشترک کارگروه پیشگیری از وقوع جرم قاچاق کالا وارز و کارگروه حمایت از تولید و نظارت برگردش کالا در سطح عرضه در استان هرمزگان با دستور کار برنامه ریزی و هماهنگی جهت برگزاری همایش آموزشی بهره گیری از سامانه های مرتبط با قاچاق کالا و ارز برگزار شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، در این جلسه کناری دبیر کمیسیون استان هرمزگان ضمن اشاره به مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز و اهمیت سامانه های الکترونیکی صدور کالا از ورود به کشور تا زمان مصرف، گفت: طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته از ابتدای آذرماه سال جاری طرح شناسنامه دار کردن انبارها و مراکز نگهداری کالا در کل کشور عملیاتی شده و برنامه‌ریزی جهت نشست آموزشی یکروزه با محوریت استان هرمزگان و حضور استان‌های کرمان، سیستان و بلوچستان، یزد و فارس در تاریخ 95/10/23 برگزار می‌شود.
وی در خصوص اجرای دقیق  سامانه جامع انبارها گفت: از دی ماه سال 94 انبارهای استان هرمزگان به تجهیزات الکترونیکی نظیر دوربین، اتاق مانیتورینگ و ارتباط با سامانه گمرک، مجهز شده‌اند و باید تمام انبارها به زودی  به این امکانات مجهز شوند، این کار باعث رونق تجارت، کسب و کار و جلوگیری از سوء استفاده قاچاقچیان خواهد شد.