جلسه کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز استان فارس برگزار شد

اقتصاد پنهان- جلسه کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز استان فارس به ریاست معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و با حضور اعضای کارگروه برگزار شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، در این جلسه دستورالعمل نحوه تشکیل پرونده های قاچاق کالا و ارز مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین در این جلسه راه کارهای پیشگیری از قاچاق مشروبات الکلی خارجی به استان، تسریع در رسیدگی به پرونده های قاچاق مشروبات الکلی، برخورد جدی و صدور رای قاطع و بازدارنده، کنترل مسیرهای ورودی و خروجی استان و شناسایی سرشبکه های اصلی قاچاق مشروبات الکلی به استان مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد طرح جامع پیشگیری از قاچاق مشروبات الکلی در استان تهیه و تدوین گردد.
در ادامه اعضای حاضر در جلسه نیز به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پرداختند.