کشف انواع داروهای نیروزای قاچاق در کرج

اقتصاد پنهان- دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه قاچاق کالا و ارز استان البرز از شناسایی وکشف انواع پودر وداروهای نیروزا قاچاق در استان خبر داد.

به گزارش اقتصاد پنهان، زارعی‌نژاد در این باره گفت: در راستای رویکرد کمیسیون در تشدید اقدامات کنترلی و نظارتی در سطح عرضه با پدیده شوم قاچاق کالا، عوامل بازرسی اتاق اصناف و دانشگاه علوم پزشکی، تعزیرات حکومتی، صنعت معدن وتجارت استان با هماهنگی دبیرخانه کمیسیون و محوریت بازرسی اتاق اصناف در گشت های تلفیقی درپی کسب خبر مبنی بر دپو انواع پودر و داروهای نیروزا دریکی از واحدهای تجاری مرکز شهر کرج، پیگیری موضوع به صورت ویژه دردستورکار بازرسی اتاق اصناف استان قرارگرفت.
در بازرسی صورت گرفته از مکان فوق  بیش از50 هزار عدد انواع قرص، آمپول و پودروهای بدن سازی قاچاق به ارزش تقریبی 1 میلیارد ریال کشف شد.
دراین رابطه یک نفر دستگیر شد و پرونده از سوی مراجع قضایی در حال بررسی است.