افشاری، دبیر کمیسیون استان خراسان رضوی خبر داد:

واریز سود حاصل از فروش سوخت مرزنشنینان به حساب سرپرستان در خراسان رضوی

اقتصاد پنهان- سومین مرحله سود حاصل از فروش سوخت مرزنشنینان به حساب سرپرستان مشمول طرح در سه شهرستان مرزی استان خراسان رضوی به مبلغ بیش از ۱۸ میلیارد ریال واریز شد .

به گزارش اقتصاد پنهان، برابر مصوبه کارگروه استانی فروش سوخت مرزنشینان، سومین مرحله سود حاصله از محل اجرای طرح فروش سوخت مرزنشینان به مبلغ 18 میلیارد و 848 میلیون ریال به حساب سرپرستان خانوارهای ساکن در 99 روستای مرزی مشمول طرح در سه شهرستان تربت جام، خواف و تایباد با نظارت فرمانداران محترم واریز شد.
محمد ابراهیم افشاری دبیر کمیسیون استان با اعلام این خبر اظهار داشت: اولین مرحله واریز سود به حساب سرپرستان خانوارهای مشمول طرح در سال جاری به مبلغ یک میلیون ریال به حساب هر یک از سرپرستان 18 هزار و 484 خانوار در شهرستانهای مرزی تربت جام ( با 66 روستای مشمول طرح و 10 هزار و 230 خانوار )، تایباد ( با 24 روستا و 5 هزار و 721 خانوار ) و خواف ( با 9 روستا و 2 هزار و 897 خانوار ) واریز شده است .
وی افزود: سال گذشته طی دو مرحله از محل سود حاصله اجرای طرح مذکور مبلغ یک میلیون و 600 هزار ریال به حساب هر یک از سرپرستان خانوارهای مشمول طرح واریز شده است .
دبیر کمیسیون خراسان رضوی ابراز امیدواری نمود در صورت فراهم شدن شرایط و استمرار اجرای طرح تا پایان سال، از محل سود حاصله یک مرحله دیگر نیز به حساب سرپرستان خانوارهای مشمول طرح واریز گردد .