دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران:

قاچاقچیان به فضای مجازی کوچ کرده‌اند

اقتصاد پنهان- علی‌اکبر پور احمدنژاد گفت: با توجه به اینکه این فعالیت اقتصادی نامبارک سودهای بسیاری در آن مترتب است، قطعا متخلفین دست به دامن شیوه های گوناگون جهت رسیدن به این اهداف می شود و به همین جهت قاچاقچیان برای راحتی کار به فضای مجازی کوچ کردند.

به گزارش اقتصاد پنهان، پور احمدنژاد در رابطه با موضوع کانال های تلگرامی و جولان کالای قاچاق با اشاره به برخوردهایی که در سال جاری در سطح عرضه با محصولات قاچاق صورت گرفته است، گفت: با توجه به اینکه این فعالیت اقتصادی نامبارک سودهای بسیاری در آن مترتب است، قطعا متخلفین دست به دامن شیوه های گوناگون جهت رسیدن به این اهداف می شود و به همین جهت قاچاقچیان برای راحتی کار به فضای مجازی کوچ کردند.
وی افزود: آنچه که در فضای مجازی ترسیم می شود، با آنچه که در عالم واقعیت تلقی می شود، نیست به این دلیل که با ترفندهایی، فضا را به سمت دروغ نمایی در جهت مشتری بیشتر سوق می دهند. طی بررسی هایی که در چند ماه گذشته با کمک دوستان مان در پلیس فتا صورت گرفت، برخوردهای متعدد با شبکه هایی داشتیم که عمده این شبکه ها کالاهایی را تبلیغ می کردند که دسترسی به آن نداشتند!
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران با تاکید بر اینکه مردم و گروه های مختلف باید درباره این شبکه ها اطلاع رسانی کنند، اظهار داشت: فضای مجازی چاهی است که تمام شدنی نیست و قطعا ظرفیت یک مجموعه نمی تواند در جهت پالایش فعالیت کند.
پور احمد نژاد بیان داشت: تمرکز فعالیت ما بر مقابله با شبکه هایی است که دارو می فروشند و در نمونه‌ای دانشکده پزشکی دانشگاه تهران چهار هزار شبکه را جهت شناسایی و برخورد به ما معرفی کرد.

منبع: رادیو گفتگو