کشف نزدیک به ۲ میلیون نخ سیگار خارجی قاچاق در شهرستان خدابنده

اقتصاد پنهان- دبیرخانه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه قاچاق کالا و ارز استان زنجان از کشف یک میلیون و ۹۹۰ هزار نخ سیگار قاچاق در این استان خبر داد.

به گزارش اقتصاد پنهان، ماموران مبارزه با کالای قاچاق و ارز شهرستان خدابنده از یکدستگاه کامیون ولوو سفید رنگ تعداد یک میلیون و 990 هزار نخ سیگار خارجی قاچاق را کشف و ضبط کردند.
ارزش سیگارهای مکشوفه در حدود 13 میلیارد و 333 میلیون ریال برآورد شده است.