بررسی مسائل مربوط به قاچاق کالا و سوخت در ستاد اقتصاد مقاومتی لرستان

اقتصاد پنهان- بیست و یکمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان لرستان با بررسی موضوع مبارزه با قاچاق کالا و سوخت به عنوان راهبرد اجرایی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به ریاست استاندار و رییس کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حضور اعضاء ستاد اقتصاد مقاومتی، کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شورای تأمین استان تشکیل شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، بازوند، استاندار و رییس کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان رسیدگی و برخورد با قاچاق کالا و سوخت را از لوازم تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی برشمرد وبر فرهنگ‌سازی مناسب برای عدم استفاده از کالای قاچاق تأکید کرد.

بازوند افزود: دبیرخانه کمیسیون استان ماهیانه گزارشی از عملکرد مبارزه با کالاهای قاچاق را به ستاد اقتصاد مقاومتی استان اعلام نمایند و فرمانداران، کمیته های متناظری را برای رسیدگی به موضوع قاچاق کالا و سوخت تشکیل دهند .
استاندار تصریح کرد: با توجه به مشکلات مربوط به دپوی کالاهای قاچاق در انبار، ظرف مدت یک ماه نمایندگی اموال تملیکی استان نسبت به تعیین تکلیف کالاهای ضبط قطعی ( فروش بشرط صادرات و یا امحاء ) اقدام نماید.

جهانیان، دبیر کمیسیون استان لرستان نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از وضعیت قاچاق کالا و سوخت در استان، به بیان آثار سوء قاچاق بر روند رشد، توسعه و تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخت.
همچنین فرمانده نیروی انتظامی استان گزارشی از کشفیات کالاهای قاچاق در  6 ماهه اول سال جاری و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل ارائه داد.