برگزاری کمیته تخصصی پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور در بیرجند

اقتصاد پنهان- دومین جلسه کمیته تخصصی پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور در محل سالن جلسات معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برگزار شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، دومین جلسه تخصصی پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور در سال 1395 با حضور اعضاء و با دستور کار گزارش پاسخ‌دهی به استعلامات مراجع قضایی تبیین آیین نامه اجرایی ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در محل سالن جلسات معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برگزار شد.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در این جلسه‌با اشاره به آیین نامه اجرایی ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: پاسخ به موقع استعلامات مراجع رسیدگی کننده در حوزه قاچاق کالاهای سلامت محور به یکی از مهمترین اولویت های کاری ما تبدیل شده است.
دکتر کبری ناصری افزود: امیدواریم با توجه به ابلاغ آیین نامه اجرایی ماه 27 قانون و اجرای آن در همه حوزه ها شاهد تسهیل و تسریع در روند پاسخگویی به پرونده های قاچاق کالاهای سلامت محور باشیم.
بر اساس این گزارش، در ادامه این جلسه خانم کفایی مدیر اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی معاونت غذا و دارو گزارشی در خصوص پاسخدهی به استعلامات مراجع قضایی ارائه نمود.
همچنین در بخش دیگری از این جلسه آیین نامه اجرایی ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اعضاء حاضر در جلسه تشریح گردید و در خصوص کلیه مواد و تبصره های آیین نامه بحث و تبادل نظر شد.