بازدید کارشناسان از انبارهای اموال تملکی استان هرمزگان

اقتصاد پنهان-کارشناس حقوقی و قضایی کمیسیون، نماینده گمرک، تعزیرات حکومتی و پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان هرمزگان، از انبارهای اموال تملیکی این استان بازدید نمودند.

به گزارش اقتصاد پنهان، در راستای اهداف کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت برمبارزه با قاچاق کالا وارز استان هرمزگان و به منظور ساماندهی انبارهای اموال تملیکی تیمی متشکل از کارشناس حقوقی و قضایی کمیسیون، نماینده گمرک، تعزیرات حکومتی و پلیس مبارزه با قاچاق  کالا و ارز استان، از انبارهای اموال تملیکی استان بازدید نمودند.
با توجه به حجم بالای کشفیات استان و نبود فضای مناسب جهت نگهداری کالاهای مکشوفه مشکلاتی ایجاد شده است اعضاء این تیم به تسریع روند رسیدگی پرونده های قاچاق از زمانی که دستگاه کاشف کالای قاچاق را کشف کرده و طی صورتجلسه به اموال تملیکی تحویل می دهد تا صدور رای توسط مراجع قضایی تاکید داشتند که این روند باید به حداقل  برسد تا مشکلاتی در این خصوص ایجاد نشود.