برخی از آثار قاچاق محصولات کشاورزی

اقتصاد پنهان- ورود محصولات کشاورزی و دامی از مبادی غیررسمی می تواند پیامدهای جدی و جبران‌ناپذیری بر اقتصاد کشور و همچنین سلامت اجتماعی داشته باشد.

قاچاق کالا معضلی است که اکثر کشورهای جهان به نوعی از آن رنج می‌برند. در کشور ما نیز قاچاق کالا یکی از خطراتی است که بخش‌های مختلف صنعتی، تولیدی و کشاورزی کشور را تهدید می‌کند.

ورود محصولات کشاورزی و دامی از مبادی غیررسمی  می تواند پیامدهای جدی و جبران‌ناپذیری بر اقتصاد کشور و همچنین سلامت اجتماعی داشته باشد.

همچنین تأثیرات ناشی از اقدامات تروریستی بر محصولات کشاورزی قاچاق  را نیز نباید دور از انتظار دانست. آفات و بیماری‌های گیاهی و بیماری‌های مشترک دام و انسان که اغلب آنها در مناطق مرزی کشور شایع است ناشی از ورود غیرقانونی اینگونه محصولات و مصرف آنها می‌باشد. از جمله دیگر مشکلات می‌توان موارد زیر را برشمرد:
1. ورود محصولات خارجی قاچاق که فاقد شناسنامه تولید مشخص و معتبر می‌باشند به چرخه تولیدات و احتمال استفاده شدن به عنوان بذر می‌تواند باعث تفرق ژنتیکی صفات شده که در اکثر موارد باعث از دست رفتن خواص مطلوب ژنوتیپ‌های موجود گردیده و آثار زیانباری از قبیل کاهش کمی و کیفی تولید محصولات کشاروزی در سطح کشور را در پی خواهد داشت.
2. محموله‌ها یا محصولات کشاورزی وارداتی، پتانسیل همراه داشتن عوامل خسارتزاری قرنطینه‌ای را داشته و در صورت عدم رعایت ضوابط قرنطینه‌ای به عنوان تهدیدی برای منابع و منافع ملی کشور می‌باشد و از طرفی با توجه به قاچاق بودن محموله و اینکه هیچ کشوری مسئولیت سلامت آن را تأیید ننموده است تهدیدات آگروتروریستی نیز در این گونه محموله‌ها محتمل می‌باشد.
3. ورود محصولات کشاورزی قاچاق به کشور در زمان برداشت محصول، کشاورز را برای فروش محصول خود دچار مشکل کرده دیگر انگیزه‌ای برای تولید محصول ندارد که این امر ضربه غیر قابل جبرانی به تولیدکننده و مصرف‌کننده وارد می‌کند.
4. یکی از مهمترین مشکلات مربوط به قاچاق در بخش کشاورزی ورود آفات خطرناک و بیماری‌ها به داخل کشور و استان است. قاچاق محصولات کشاورزی در پی ورود بدون نظارت، خطر جدی برای باغ و مزارع کشاورزان دارد و هزینه‌های هنگفتی را بر دوش دولت می‌گذارد. در برخی موارد ممکن است بعد از چند سال اثرات سوء خود را نشان داده و تا سال‌ها باقی بماند و منابع کشور را جهت مبارزه با آفات مذکور به هدر دهد.
5. تأثیر منفی بر اشتغال و افزایش شغل‌های کاذب و ناپایدار
6. ایجاد بیماری‌های انسانی (پوستی، تنفسی، خونی و غیره)
تحمیل هزینه‌های جانبی گزاف به لحاظ فکری، نیروی انسانی و ریالی برای دستگاه‌های مرتبط از جمله دادگستری، نیروی انسانی، دستگاه‌های تخصصی، تولیدی و غیره.
7. وجود محصولات خارجی با کیفیت پایین باعث می‌شود علاوه بر خطرات زیست محیطی و تهدید سلامت افراد به خاطر استفاده بیش از حد از کودها و سموم غیرمجاز، باقیمانده سموم، امکان توسعه آفات و بیماری‌ها بدلیل عدم رعایت مسائل قرنطینه‌ای وجود داشته باشد.

کمیسیون خراسان جنوبی