کشف بیش از ۴۰۰ قوطی بذر خارجی قاچاق در حاجی آباد

اقتصاد پنهان- دبیرخانه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی ونظارت بر مبارزه با قاچاق کالا وارز استان هرمزگان از کشف بذر خارجی هندوانه و شمام در ایست و بازرسی شهرستان حاجی آباد خبر داد .

به گزارش اقتصاد پنهان، مامورین مبارزه باقاچاق کالا و ارز نیروی انتظامی شهرستان حاجی آباد در بازرسی از یک دستگاه پژو  تعداد 376 قوطی بذر هندوانه خارجی  و 30 بسته بذر شمام خارجی را کشف و ضبط کردند.
ازرش تقریبی کالاهای مکشوفه 1 میلیارد و 400 میلیون ریال برآورد شده است.