ششمین جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مازندران برگزار شد

اقتصاد پنهان- علیرضا یونسی رستمی، معاون سیاسی، امنیتی و جانشین کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه باقاچاق کالا و ارز مازندران در ششمین جلسه کمیسیون یادشده با اشاره به این که مبارزه با قاچاق یکی از برنامه های جدی دولت تدبیر و امید در مسیر مقابله با فساد اقتصادی و حمایت از تولید است، تصریح کرد: اقدامات خوبی در این راستا از سوی دولت صورت گرفته است و برای رسیدن به نتیجه مطلوب باید برنامه های استانی تقویت و مستمر پیگیری شود.

به گزارش اقتصاد پنهان، در این جلسه وی با بیان این که با همکاری همه دستگاه‌های مسئول از جمله نیروهای امنیتی، اطلاعاتی و مقابله ای، اقدامات خوبی در حوزه مقابله با انواع قاچاق کالا در استان صورت گرفته که باید تداوم داشته باشد، افزود: استمرار کار اطلاعاتی و شناسایی سرشاخه های قاچاق ضروری است.
معاون استاندار بر ساماندهی بازارهای محلی و ساحلی و نظارت بر چاه های غیر مجاز و ساماندهی آن ها در چارچوب قانون تاکید کرد و گفت: تدابیری اتخاذ شود تا ضمن رعایت حال کشاورزان، میزان آب مصرفی کاهش یابد و از راهکارهای نو و رایج در دنیا برای ذخیره سازی آب استفاده شود.
یونسی، با اشاره به این که باید راهکاری برای مقابله با فعالیت قاچاقچیان و سوء استفاده آنان از فضای مجازی اندیشیده شود، خاطر نشان ساخت: از توانمندی دانشگاه در جهت انجام کارهای پژوهشی – تحقیقاتی و ایجاد نوآوری و خلاقیت در مبارزه با قاچاق کالا بهره گیری مطلوب شود.
در این جلسه علی پیر فلک، دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان ، گزارشی از اقدامات و برنامه های این کمیسیون ارایه نمود و برخی فرمانداران و دستگاه های مسئول نیز به بیان نقطه نظرات و دیدگاه های خود پرداختند.