جلسه پیشگیری از وقوع جرم قاچاق کالا و ارز کمیسیون استان سمنان برگزار شد؛

طرح شناسه دار کردن انبارها، طرحی پیشگیرانه در مبارزه با قاچاق کالا

اقتصاد پنهان- جلسه کارگروه پیشگیری از وقوع جرم قاچاق کالا و ارز کمیسیون برنامه‌­ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالاوارز استان سمنان به ریاست دارینی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان و با حضور اعضاء برگزار شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، دارینی بر ضرورت  پیشگیری و اقدام مناسب در مبارزه با قاچاق کالا، فرهنگ سازی برای استفاده از تولیدات داخلی و جلوگیری از قاچاق تاکید و گفت: هدف از برگزاری این جلسات ارائه راهکار­های کارشناسی برای مقابله با این پدیده شوم و اولویت فرهنگ سازی با توجه به نیاز جامعه هدف ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز است.
دارینی در ادامه به تعامل بیشتر بین تولید کننده و عرضه کننده تأکید کرد و افزود: کسبه به عرضه کالاهای ایرانی و تولید وطن اشتیاق بیشتری داشته باشند.
هاشمی جانشین دبیر و رئیس دبیرخانه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان بالا بردن سطح اطلاع جامعه هدف را در حوزه تولید، توزیع و مصرف کالاهای ایرانی ضروری دانست و گفت: یکی از اصول بازدارندگی و پیشگیری از قاچاق، افزایش آگاه سازی جامعه در خصوص قبح این موضوع و مضررات آن است تا با ایجاد تغییر در محیط شرایط ارتکاب جرم را به حداقل برسانیم.
وی در ادامه به ارائه گزارشی از اجراء طرح شناسه دار کردن انبارها و مراکز نگهداری کالا در راستای اجرای مواد 5 و 6 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  در استان پرداخت وگفت: طرح شناسه دار کردن انبارها و مراکز نگهداری کالا یک طرح پیشگیرانه در مبارزه با قاچاق کالا بود که با اجرای اولیه ان در این استان، در حال حاضر در تمامی نقاط کشور اجرایی شده است.
در ادامه جلسه اعضاء به ارائه نظرات و پیشنهادات  پیرامون اقدامات پیشگیرانه در امر مبارزه با پدیده شوم قاچاق کالا و ارز و یا اقتصاد پنهان پرداختند و در زمینه بررسی آسیب شناسی ها در حوزه اجراء طرح پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه  و همچنین انجام اقدامات فرهنگی و اطلاع رسانی هوشمندانه و هدفمند با همکاری کارگروه تخصصی فرهنگی و تبلیغات کمیسیون استان برنامه­‌ریزی لازم بعمل آورند مطرح و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی اتخاذ شد.