برگزاری کارگاه آموزشی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق در همدان

اقتصاد پنهان- کارگاه آموزشی آئین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانهای غربی کشور به محوریت همدان در سالن اجتماعات بانک ملی همدان برگزار شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، پورمرادی دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان همدان برگزاری این کارگاه ها را در پیشگیری از قاچاق کالا موثر و مفید دانست.
وی افزود: قاچاق کالا و ارز تبدیل به معضلی در کشور شده که تبعات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی به دنبال دارد.
پورمرادی ارزش سالیانه قاچاق کالا در کشور را 15/5 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: از جمله سیاستهای کلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز واگذاری امور پیشگیری از قاچاق کالا به مردم است و موافقتنامه ستاد مرکزی با اتاق اصناف ایران را در همین راستا است.
دبیر کمیسون استان  شناسایی و ساماندهی انبارهای استان را از اولین مصوبات کمیسیون در سال 95 عنوان کرد.