کارگاه پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده‌های سلامت محور در سمنان برگزار شد

اقتصاد پنهان- کارگاه آموزشی توجیهی و راهبردی قوانین و مقررات پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده های سلامت محور در در محل سالن اجتماعات دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان برگزار شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، در راستای سیاست‌های آموزشی دانشگاه و همچنین اهداف کمیته تخصصی پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده‌های سلامت محور کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان سمنان و با عنایت به اهداف سازمان غذا و دارو در خصوص فرهنگ‌سازی، اطلاع رسانی و آموزش عمومی و توانمند سازی پرسنل دخیل در امر پیشگیری ومقابله با قاچاق حوزه سلامت، معاونت غذا ودارو دانشگاه اقدام به برگزاری کارگاه تخصصی، راهبردی، آموزشی و توجیهی "قوانین ومقررات پیشگیری ومقابله با قاچاق فرآورده های سلامت محور، آشنایی با نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت و سلامت و سامانه (ttac) و شناخت ،کاربرد و نحوه استعلام برچسبهای اصالت وسلامت کالاهای حوزه سلامت" کرد.
پرسنل معاونت غذا و دارو، کارشناسان شبکه بهداشت ودرمان و کارشناسان بهداشت محیط واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی در این کارگاه شرکت کردند.
در این کارگاه یک روزه آموزش‌های مفید و کاربردی در سه محور شامل آشنایی با قوانین ومقررات مبارزه با قاچاق حوزه سلامت، آشنایی با دستورالعمل‌ها و نظام ردیابی، رهگیری وکنترل اصالت وسلامت کالاهای سلامت محور و سامانه (ttac) و شناسایی فرآورده های سلامت محور مجاز از فرآورده‌های غیر مجاز و قاچاق  و نحوه کنترل و بازرسی از سطح عرضه و شیوه تشکیل پرونده بعد از کشف ارائه شد.