برگزاری کارگاه آموزشی شناسایی فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی غیر مجاز در سمنان

اقتصاد پنهان- کارگاه آموزشی، توجیهی و راهبردی روش های شناسایی فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیر مجاز و قاچاق توسط معاونت غذا و دارو سمنان جهت آرایشگران بانوان سمنان برگزار شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، در راستای برنامه ­های کمیته تخصصی پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده های سلامت محور کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا وارز استان سمنان و سازمان غذا و دارو در خصوص فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و آموزش عمومی جهت مبارزه گسترده با قاچاق کالا، معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی سمنان با همکاری اتاق اصناف شهرستان سمنان و سازمان صنعت، معدن وتجارت استان اقدام به برگزاری کارگاه راهبردی، آموزشی و توجیهی شناسایی فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیر مجاز و قاچاق و آشنایی با برچسب ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت و سلامت فراورده های سلامت محور جهت کلیه آرایشگران بانوان شهرستان سمنان نمود.
هاشمی جانشین دبیر و رئیس دبیرخانه کمیسیون برنامه­‌ریزی،هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان سمنان در این کارگاه آموزشی با اشاره به اثرات و پیامدهای سوء لوازم آرایشی و بهداشتی غیرمجاز و قاچاق بر سلامت جامعه گفت: هدف ما باید ممانعت برای عرضه لوازم آرایشی و بهداشتی غیرمجاز و قاچاق در سطح عرضه باشد،که با اجرای گشت های مشترک کنترلی و اقدامات فرهنگی در راه کاهش تقاضا برای کالاهای غیرمجاز گامی مؤثر برای پیشگیری از قاچاق کالا و ارز برداشته خواهد شد.
گفتنی است در این کاراگاه آموزشی ضمن اهمیت موضوع قاچاق به تحلیل و نحوه پیشگیری از این پدیده مخرب پرداخته شد و در ادامه آموزش روش های تشخیص فرآورده های سلامت محور به طور کاربردی ارائه شد.
در پایان جلسه کارشناسان معاونت غذا و دارو اقدام به توزیع بروشور ها و پمفلت های آموزشی مرتبط نمودند.