برگزاری جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دامغان

اقتصاد پنهان- جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان دامغان به ریاست فرماندار و رئیس کمیسیون شهرستان دامغان برگزار شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، مجد، فرماندار شهرستان دامغان با اشاره به پیامدهای نامطلوب قاچاق کالا و ارز در جامعه گفت: قاچاق کالا و ارز پیامدهای مخربی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و غیره دارد و باید در راستای مبارزه با این پدیده شوم تدابیری اتخاذ کنیم تا اقتصاد شهرستان تقویت و از قاچاق کالا و ارز جلوگیری بعمل آید.
وی از جمله اثرات نامطلوب پدیده قاچاق کالا و یا اقتصاد پنهان را در حوزه اقتصادی، پایین آمدن میزان اشتغال و تعطیلی کارخانجات دانستند و افزود: قاچاق تأثیر مستقیم بر تورم و چرخه اقتصاد کشور داشته و با عنایت به پیامدهای قاچاق کالا می­توان به این نتیجه رسید که ابعاد قاچاق کالا با فرهنگ و باورهای مردم آمیخته است و بنابراین هرگونه راهکاری می بایست در جهت تقویت فرهنگ عمومی باشد. بنابراین برای رسیدن به توسعه آنچه بدان نیاز داریم توجه به مبانی فرهنگی و اخلاقی و ارزشی در جهت استحکام بخشیدن به روابط انسانی و تقویت انسجام اجتماعی و فرهنگی است.
در ادامه اعضاء جلسه به بحث و بررسی موضوعات مرتبط با پیشگیری و مبارزه قاچاق کالا در شهرستان دامغان پرداختند و در زمینه های کنترل مسیرهای عبوری شهرستان، نظارت بر بازار، برگزاری همایش ها و کارگاه های فرهنگی و غیره تصمیماتی اتخاذ شد.