کشف سیگار خارجی قاچاق در استان تهران

اقتصاد پنهان- دبیرخانه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه قاچاق کالا و ارز استان تهران از کشف بیش از ۲۵ کارتن سیگار خارجی قاچاق در این استان خبر داد.

به گزارش اقتصاد پنهان، ماموران مبارزه با قاچاق کالا وارز پلیس آگاهی شهرستان قدس با عنایت به اخبار واصله مبنی بر اینکه فردی در شهر قدس اقدام به دپوی سیگار خارجی قاچاق می نماید، در این محل حاضر شدند.
در بررسی بعمل آمده از این انبار تعداد 18 کارتن سیگار موند، 7 کارتن سیگار سناتور و تعداد 27 باکس سیگار اسی کشف و ضبط شد.
ارزش ریالی این کشفیات 600 میلیون ریال برآورد و پرونده جهت سیر مراحل اداری به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
شایان ذکر است متهم این پرونده در حال حاضر متواری است.