گزارش خبری تحلیلی

سرمایه‌گذاری چینی‌ها در بندر گوادر

بندر گوادر پاکستان را می توان بزرگترین پروژه زیر ساختی پاکستان از زمان استقلال این کشور تا کنون دانست.

در حال حاضر چین مهم ترین سرمایه گذار در این بندر می باشد و بالغ بر 248 میلیون دلار تاکنون در این بندر سرمایه گذاری کرده است.

توسعه و تجهیز گوادر با توجه به سرعت عمل در اجرای طرح ها و وجود تأسیسات سنگین زیرساختی، چابهار را در معرض رقابتی سخت در زمینه ترانزیت کالا به کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان و همچنین مرکزیت تجاری و اقتصادی در دریای عمان قرار می دهد.
به نظر می رسد با توجه به، به کارگیری الگوی موفق آزاد شهرهای جنوبی چین در ساختار گوادر، این بندر به یکی از سه منطقه فعال اقتصادی و تجاری در کنار دبی و بندر عدن در منطقه تبدیل شود.

برآوردهای صورت گرفته حکایت از آن دارد که انجام کامل این پروژه توسط چینی ها، می تواند بالغ بر 40 تا 42 میلیارد دلار برای پاکستانی ها ارزش افزوده در بر داشته باشد و همچنین تحویل کامل و شروع به کار کامل آن می تواند تقریبا 2 میلیون شغل برای پاکستانی ها تولید نماید که این امر علاوه بر اهمیت ژئو استراتژیک این بندر برای دو طرف همچنین می تواند به لحاظ مسائل اقتصادی و اجتماعی و بخصوص تولید ثبات در این کشور بسیار موثر باشد.