کارگاه آموزشی مبارزه با قاچاق در سطح عرضه استان چهار محال وبختیاری

اقتصاد پنهان- دبیرخانه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا وارز استان چهار محال وبختیاری از برگزاری کارگاه آموزشی مبارزه با قاچاق کالا وارز در سطح عرضه در روز یک‌شنبه مورخ ۹/۸/۹۵ خبر داد.

به گزارش اقتصاد پنهان، کارگاه آموزشی مبارزه با قاچاق کالا وارز در سطح عرضه به میزبانی سازمان صنعت، معدن وتجارت استان و با همکاری کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا وارز استان روز یک‌شنبه مورخ 9/8/95 برگزار می‌شود.
هدف از برگزاری این کارگاه، افزایش سطح آگاهی و اطلاعات عمومی در راستای مبارزه با قاچاق کالا وارز است، که با محوریت تشریح مقررات مبادلات مرزی، برنامه‌ها، سیاست‌ها و راهبردهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برگزار خواهد شد.
این کارگاه ویژه بازرسان صنعت، معدن وتجارت، اتحادیه‌ها، اصناف، اماکن نیروی انتظامی، تعزیرات حکومتی،گمرک وهمچنین شهرستانهای تابعه خواهد بود.