برگزاری هفتمین جلسه کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز مازندران

اقتصاد پنهان- هفتمین جلسه کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز کمیسیون استان مازندران با حضور دبیر کمیسیون و معاون اجتماعی دادگستری این استان برگزار شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، در هفتمین جلسه کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز کمیسیون مازندران که با حضور دادستان‌های مرکز و شرق استان برگزار شد، پیرامون هماهنگی و تعامل فی‌مابین تعزیرات حکومتی و محاکم قضایی، تسریع در صدور احکام پرونده های قاچاق کالا و ارز و همچنین ارسال نسخه ای از احکام محاکم قضایی به دبیرخانه کمیسیون جهت طرح کارگروه تبصره 3 ماده 50 تأکید شد.