امحاء بیش از ۴ میلیون نخ سیگار قاچاق در کرمانشاه

اقتصاد پنهان- دبیرخانه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه قاچاق کالا و ارز استان کرمانشاه از انهدام چهار و نیم میلیون نخ سیگار قاچاق در این استان خبر داد.

به گزارش اقتصاد پنهان، در راستای اجرای برنامه جامع پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالاهای دخانی و آئین‌نامه اجرایی مواد 55 و56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تعداد چهار و نیم میلیون نخ سیگار قاچاق ضبط قطعی موجود در انبارهای استان در حضور اعضای کارگروه انهدام کالای قاچاق استان کرمانشاه منهدم شد.
ارزش تقریبی سیگارهای مکشوفه منهدم شده سی میلیاردریال عنوان شد.