فاضلی زاد دبیر کمیسیون برنامه ریزی،هماهنگی ونظارت برمبارزه با قاچاق کالا وارز استان کرمانشاه شد

اقتصاد پنهان-استاندار کرمانشاه طی حکمی، فاضلی زاد را به عنوان دبیرکمیسیون استان کرمانشاه منصوب کرد.

به گزارش اقتصاد پنهان، دکتر رازانی، استاندار کرمانشاه و رییس کمیسیون برنامه ریزی،هماهنگی ونظارت برمبارزه با قاچاق کالا وارز استان کرمانشاه، طی حکمی بهرام فاضلی زاد را به عنوان دبیر کمیسیون برنامه ریزی،هماهنگی ونظارت برمبارزه با قاچاق کالا وارز استان کرمانشاه معرفی کرد.
در این حکم آمده است: نظر به تعهد، تجارب و سابقه ارزنده جنابعالی، به موجب ابلاغ و با حفظ سمت به‌عنوان دبیرکمیسیون برنامه ریزی،هماهنگی ونظارت برمبارزه با قاچاق کالا وارز استان منصوب می‌شوید.
امید است با اتکال به خداوند منان با همکاری و همدلی سایر همکاران در پیشبرد اهداف محوله موفق و موید باشید.