برگزاری جلسه کارگروه پیشگیری از قاچاق در مازندران

اقتصاد پنهان- سومین جلسه کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز کمیسیون مازندران در بندر نوشهر برگزار شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، در سومین جلسه کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز کمیسیون مازندران که با حضور دادستان‌های شهرستان‌های غرب استان برگزار شد، بر تعامل و و همدلی و نیز رفع مشکلات و موانع احتمالی در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید شد.

* جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز چالوس برگزار شد

 

جلسه کمیسیون برنامه ریزی،هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان چالوس نیز به ریاست فرماندار و با حضور علی پیرفلک مشاور استاندار و دبیر کمیسیون مازندران در محل فرمانداری برگزار شد.
در این جلسه سیاست‌ها و راهبردهای ستاد مرکزی و دبیرخانه کمیسیون استان توسط پیرفلک تشریح و بر ایجاد تعامل و همدلی هر چه بیشتر جهت پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید شد.