شهبازی دبیر کمیسیون برنامه ریزی،هماهنگی ونظارت برمبارزه با قاچاق کالا وارز استان اردبیل شد

اقتصاد پنهان- استاندار اردبیل طی حکمی، شهبازی را به عنوان دبیرکمیسیون استان اردبیل منصوب کرد.

 به گزارش اقتصاد پنهان، مجید خدابخش، استاندار اردبیل و رییس کمیسیون برنامه ریزی،هماهنگی ونظارت برمبارزه با قاچاق کالا وارز استان اردبیل، طی حکمی هوشنگ شهبازی را به عنوان دبیر کمیسیون برنامه ریزی،هماهنگی ونظارت برمبارزه با قاچاق کالا وارز استان اردبیل معرفی کرد.
در این حکم آمده است: نظر به تعهد، سوابق و تجارب ارزشمندتان بدین وسیله جنابعالی را به‌عنوان دبیرکمیسیون برنامه ریزی،هماهنگی ونظارت برمبارزه با قاچاق کالا وارز منصوب می‌نمایم.
امید است با اتکا به خداوند متعال، در جهت تحقق آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی و منویات مقام معظم رهبری و اجرای سیاست‌های دولت تدبیر و امید در حیطه اختیارات و وظایف قانونی محوله موفق و موید باشید.