سومین جلسه کارگروه فرهنگی و تبلیغات کمیسیون استان مرکزی برگزار شد

اقتصاد پنهان- دبیرخانه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی از برگزاری سومین جلسه کارگروه فرهنگی و تبلیغات این کمیسیون خبر داد.

به گزارش اقتصاد پنهان، سومین جلسه کارگروه فرهنگی و تبلیغات کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی در سال 95، به ریاست عظیمی زاده مسئول کارگروه، با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه های عضو در محل استانداری مرکزی برگزار شد.
در این جلسه با توجه به آغاز سال تحصیلی 96-95، مقرر شد جهت فرهنگ سازی و ترغیب خانواده ها و دانش آموزان به خرید کالاهای ایرانی و همچنین آموزش جامعه هدف تحت پوشش اداره کل بهزیستی استان و اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی اقدامات لازم انجام شود.