کشف میلیونی پوشاک قاچاق در آذربایجان شرقی

اقتصاد پنهان- پلیس راه آهن آذربایجان شرقی موفق به کشف و ضبط پوشاک خارجی قاچاق به ارزش ۷۰ میلیون ریال از بار مسافر قطار شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، ماموران پلیس راه آهن آذربایجان شرقی به بار مسافری مشکوک و آن را مورد بازرسی قرار دادند.
ماموران در بازرسی از وسایل این مسافر تعداد 700 عدد انواع لباس زنانه خارجی قاچاق به ارزش تقریبی 70 میلیون ریال که فاقد مدارک مثبته گمرکی بود را کشف کردند.
در این راستا یک نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شد.