اینفوگرافی/شرایط امحاء و عدم امحاء کالاهای قاچاق

اقتصاد پنهان- کالاهای قاچاق مکشوفه در صورت امکان به‌شرط صادرات و با اخذ تضمین لازم به فروش می‏‌رسند و در غیر این صورت، مطابق مقررات آیین‌‏نامه مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز امحاء خواهند شد. 

تهیه‌کننده: ابوالفضل شامانی