گرافیک/جنس قاچاق را جلوی چشم همه آتش بزنید!

اقتصاد پنهان- رهبر معظم انقلاب: بنده به مسؤولین گفته‌ام جنس قاچاق را جلوی چشم همه آتش بزنید؛ ضربه بزنید به قاچاقچی و جنس دارای مشابه داخلی.

 

جنس قاچاق را جلوی چشم همه آتش بزنید!