کشف ۱۲۰ هزار نخ سیگار قاچاق در زنجان

اقتصاد پنهان - ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس استان زنجان موفق به کشف ۱۲۰ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق شدند.

به گزارش اقتصاد پنهان، ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس استان زنجان در عوارضی زنجان-قزوین با شناسایی یک دستگاه نیسان آن را توقیف کردند.
در بازرسی از این خودرو تعداد 120 هزار نخ سیگار خارجی قاچاق کشف و در این خصوص پرونده تشکیل شد.
شایان ذکر است تلاش جهت شناسایی راننده یا مالک خودرو ادامه دارد.