جلسه اجرای موضوع تبصره ۳ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قم برگزار شد؛

بازرسی شرکت‌های تولید فرآورده‌های نفتی در سلفچگان

اقتصاد پنهان- کمیسون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قم از بازرسی از شرکت های تولیدی مشتقات فرآورده های نفتی در منطقه ویژه اقتصاد سلفچگان و شهرک شکوهیه خبر داد.

به گزارش اقتصاد پنهان، در اجرای رویه اجرایی استاندارد‌سازی و کد‌گذاری محصولات و مشتقات فرآورده‌های نفتی و رویه اجرایی صادرات روغن سوخت تقطیری (توسط دبیر خانه کمیسیون – شرکت پخش – استاندارد و صمت) در شش ماهه اول سال جاری طی 20 مرحله از شرکت‌های تولیدی مشتقات فرآورده‌های نفتی در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان و شهرک شکوهیه بازرسی به‌عمل آمده و مدارک و مستندات شرکت‌های مذکور جهت صادرات محصولات تولیدی به ستاد مرکزی و کارگروه مرکزی استاندارد ارسال شد.
شایان ذکر است پس از بررسی مدارک و مستندات، مجوز صادرات به تولیدات این شرکت‌ها اعطا شد.

برگزاری جلسه اجرای تبصره 3ماده 50 قانون 

نهمین جلسه اجرای موضوع تبصره 3 ماده 50 قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان با حضور اعضای جلسه و بررسی پیرامون بررسی و تصیم‌گیری در خصوص دادنامه‌های ارسالی و آرای برائت یافته در دفتر مدیر‌کل امنیتی و انتظامی استانداری برگزار شد.