کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان همدان برگزار شد

اقتصاد پنهان- سومین جلسه کمیسیون استان همدان بصورت مشترک با قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز فرماندهی انتظامی استان تشکیل شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، سومین جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان همدان بصورت مشترک با قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز فرماندهی انتظامی استان برگزار شد.
در این جلسه که با حضور اعضای اصلی کمیسیون و روسای پلیس آگاهی استان و شهرستانهای 9 گانه استان تشکیل شد، پور مرادی دبیر کمیسیون استان همدان با اشاره به تصویب و ابلاغ آئین نامه های قانون از دستگاه های اجرایی و فرماندهان انتظامی خواست  آیین نامه های ذکر شده را مطالعه و مفاد آن را به دقت اجرا نمایند.
وی همچنین از روسای پلیس آگاهی استان خواست در مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیشتر به دنبال دانه درشتها و باندهای سازمان یافته باشند.