برگزاری جلسه کارگروه فرهنگی و تبلیغات کمیسیون استان مرکزی

اقتصاد پنهان- دومین جلسه کارگروه فرهنگی و تبلیغات کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی در سال ۹۵، به ریاست عظیمی زاده مسئول کارگروه و با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه های عضو در محل استانداری برگزار شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، در این جلسه برنامه‌های 6 ماهه دوم سال 95 کارگروه، با رویکرد حمایت از تولیدات داخلی و تغییر نگرش فرهنگ استفاده از کالاهای داخلی ارائه شد.
در همین راستا ضمن تأکید اجرای برنامه‌های ارایه شده، مقرر شد هریک از دستگاه‌های عضو نسبت به بهره‌گیری از ظرفیت‌های استان در جهت تبیین مضرات و پیامدهای قانونی استفاده از کالاهای قاچاق در بخش سلامت اقدام کنند.
همچنین استفاده از ظرفیت آموزش و پرورش هم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.