کشف ۱۶ کیلوگرم طلای قاچاق در زنجان

اقتصاد پنهان - ماموران انتظامی استان زنجان یک دستگاه خودرو حامل ۱۶ کیلوگرم طلای خارجی قاچاق را کشف کردند. ماموران انتظامی شهرستان ایجرود از یک دستگاه خودرو پژو به سرنشینی دو نفر به مقصد تهران مشکوک و در بازرسی از خودرو مقدار ۱۶ کیلوگرم طلای خارجی کشف کردند دستگیرشدگان با ۴/۵ میلیارد تومان قرار روانه زندان شدند.

به گزارش اقتصاد پنهان، ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیروی انتظامی شهرستان ایجرود، یک‌دستگاه خودرو پژو که به مقصد تهران در تردد بود را شناسایی و توقیف کردند.
در بازرسی از این خودرو مقدار 16 کیلوگرم طلای خارجی کشف شد.
متهمان دستگیر شده با 45 میلیارد ریال قرار روانه زندان شدند.