معاون استاندار مازندران در کمیسیون مبارزه با قاچاق مطرح کرد؛

فرهنگ سازی اولویت برنامه های مبارزه با قاچاق کالا

اقتصاد پنهان- علیرضا یونسی، معاون سیاسی، امنیتی استاندار در جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مازندران گفت: فرهنگ سازی باید در اولویت برنامه های مبارزه با قاچاق کالا قرار گیرد.

به گزارش اقتصاد پنهان، جانشین رییس کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مازندران، پدیده شوم قاچاق را یک آفت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و آسیبی جدی برای اخلاق و ارزش های جامعه دانست و گفت: فرهنگ سازی از اولویت ها کار در این بخش است و باید با مستند سازی و تولید برنامه های هنری، خلاق و موثر مردم را با آسیب های قاچاق بر اقتصاد و تولید داخلی و تبعات واقعی استفاده از کالای قاچاق آشنا نمود.
معاون استاندار، هدف از شناسایی و کد گذاری انبارها را  ارزیابی، بازرسی و نظارت مستمر بر این اماکن جهت مقابله با کالای قاچاق عنوان کرد و افزود: استفاده از تولیدات ملی ابتدا باید در سازمان ها و دستگاه های اجرایی مجدانه مورد اهتمام قرار گیرد، چرا که کالای قاچاق، فرهنگ و اقتصاد ما را نشانه گرفته است و لذا می بایست بازار را برای عرضه این نوع کالاها نا امن نمود.
وی، بر تهیه طرح مقابله با قاچاق آبزیان در دریا تاکید کرد و گفت: باید تحلیل های علمی از روند و فرآیند قاچاق کالا و تدوین برنامه های آینده در این راستا صورت گیرد.
یونسی بر ابلاغ سند جامع کسب روزی حلال به همه سازمان های فرهنگی تاکید کرد و تصریح نمود: شهرداری ها، بخشداری ها و دهیاری ها متن این سند را جهت ایجاد آگاهی و اطلاع رسانی، در منظر افکار عمومی قرار دهند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، با اشاره به اهمیت و ضروت آموزش در مبارزه با قاچاق، تاکید کرد: شیوه نامه کار فرهنگی موثر در مقابله با قاچاق کالا با در نظر گرفتن نقش بخش های مختلف اطلاع رسانی، فرهنگی، تبلیغی و ... در آن تدوین شود.
یونسی، با اشاره به این که ارزش کشفیات کالای قاچاق در 4 ماهه ی نخست سال جاری نسبت به سال 94، 4 برابر شده  است، گفت: تحقق این مهم در گرو تلاش همه دستگاه های مسئول و نگاه کارشناسانه تر و مسئولانه تر به موضوع مقابله با این پدیده شوم بوده است.
در آغاز این جلسه علی پیر فلک، دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، گزارشی از اقدامات و برنامه های این کمیسیون ارایه نمود و روسای کمیته های کمیسیون نیز به ارایه گزارش کمیته متبوع پرداخت.