اساس در مبارزه با قاچاق تغییر رفتار و فرهنگ مردم است

اقتصاد پنهان- نگارش نژاد در برنامه "گفت وگوی اقتصادی" رادیو گفت وگو با بیان اینکه قبح مصرف کالای قاچاق از بین رفته است، گفت: از بعد فرهنگی معتقد هستیم اساس در مبارزه با قاچاق تغییر رفتار و فرهنگ مردم است. در مبارزه در سطح عرضه کالای قاچاق قصد داریم پیوست فرهنگی تهیه کنیم و در چند مورد نیز این اقدام انجام شده است.

به گزارش اقتصاد پنهان، عبدالمجید نگارش نژاد پدیده قاچاق را یک پدیده تنیده عنوان کرد و گفت: این تنیدگی هم در علت ها و هم پدیده هایش وجود دارد. اگر بخواهیم یک علت را برای موفقیت یا عدم موفقیت مسئله قاچاق بیان کنیم، کار صحیحی نخواهد بود.

وی درباره برخورد با قاچاق در سطح عرضه اظهار داشت: یکی از علل مهم روی آوردن به این مسئله، سودآوری بالای قاچاق است که باعث گرایش مردم به این عرصه شده است.

مدیر کل فرهنگی مبارزه با قاچاق کالا با اشاره به سخن رهبر انقلاب مبنی بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مبدا تا عرضه بیان داشت: از سال 92 که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب و ابلاغ شد، بر اساس آمار حجم قاچاق 15.5 میلیارد دلار است که 14.5 میلیارد دلار آن قاچاق ورودی و یک میلیارد دلار نیز خروجی است.

وی عدم موفقیت برای مبارزه با قاچاق را غیر منصفانه دانست و در عین حال تصریح کرد: همین 15 میلیارد دلار نیز زیبنده نظام جمهوری اسلامی نخواهد بود. مبارزه با قاچاق کالا به دلیل سود آور بودن ، سخت است و باید خیلی سریع و با برنامه ریزی باشد تا بتوانیم این عقب افتادگی را جبران کنیم.

مدیر کل فرهنگی مبارزه با قاچاق کالا ابراز داشت: معتقدیم عرضه و تقاضا را نمی توان از یکدیگر جدا کرد و این اساس اقتصاد است یعنی عرضه، تقاضا را ایجاد می کند. بنابراین از بعد فرهنگی معتقد هستیم اساس در مبارزه با قاچاق تغییر رفتار و فرهنگ مردم است. در مبارزه در سطح عرضه کالای قاچاق قصد داریم پیوست فرهنگی تهیه کنیم و در چند مورد نیز این اقدام انجام شده است.

نگارش نژاد با بیان اینکه قبح مصرف کالای قاچاق از بین رفته است، گفت: وقتی نیروی انتظامی می خواهد با باند مواد مخدر مبارزه کند و آن را کشف کند، مردم به آنها کمک می کنند و اطلاعات می دهند اما در حوزه قاچاق کالا و ارز این وضعیت وجود ندارد. در ماه گذشته نیروی انتظامی شهید داده است و مردم از روی دلسوزی می گویند، بگذارید قاچاقچی ها هم زندگی شان را بکنند و نانی سر سفره شان ببرند.

مدیر کل فرهنگی مبارزه با قاچاق کالا تصریح کرد: در حقیقت امروز قاچاق نه تنها قبیح نشده است، بلکه ارزش نیز شده است. امروز خیلی از افراد به بانه می روند تا کالای قاچاق بیاورند و بعد با افتخار به بقیه اقوام می گویند که این کار را انجام داده اند.

برنامه "گفت وگوی اقتصادی" با موضوع آسیب شناسی در سطح عرضه و نحوه شناسایی کالای قاچاق و با حضور دکتر عبدالمجید نگارش نژاد مدیر کل فرهنگی مبارزه با قاچاق کالا روانه آنتن شد.