کشف گسترده انواع مشروبات الکلی در قزوین

اقتصاد پنهان- بیش از ۲ هزار قوطی و بطر انواع مشروبات الکلی خارجی در استان قزوین کشف و توقیف شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان قزوین حین گشت زنی یک دستگاه خودرو مشکوک به حمل کالای قاچاق را شناسایی و توقیف کردند. در بازرسی از این خودرو تعداد یک هزار و 388 قوطی و بطر انواع مشروبات الکلی خارجی کشف و ضبط شد. شایان ذکر است پرونده جهت رسیدگی به مراجع ذیصلاح ارجاع شد.

 همچنین ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حین گشت زنی در آزاد راه زنجان - قزوین، با شناسایی یک دستگاه خودرو که حامل کالای قاچاق بود آن را متوقف کردند. در بازرسی از این خودرو تعداد 332 بطری و 360 قوطی جمعاً 692 بطری و قوطی مشروبات الکلی خارجی کشف شد. در این خصوص تشکیل پرونده صورت گرفته و در حال رسیدگی می باشد.

در عملیات دیگری نیز ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز توانستند با شناسایی و توقیف یک دستگاه خودرو تعداد 367 بطری و 407 قوطی و 100 بطری شکسته، جمعاً 874 عدد بطری و قوطی مشروبات الکلی خارجی را کشف و متهم پرونده را نیز دستگیر کنند.

در همین راستا ماموران واحد گشت مبارزه با کالای قاچاق شهرستان تاکستان نیز حین گشت زنی دو دستگاه خودرو پژو و پیکان وانت را شناسایی و توقیف کردند. در بازرسی از خودروها به تفکیک 774 قوطی و بطر انواع مشروبات الکلی خارجی از پیکان وانت و از خودرو پژو نیز 566 بطر و قوطی انواع مشروبات الکلی خارجی (جمعاً یک هزار و 340 عدد) کشف و ضبط شد. متهم به همراه پرونده جهت رسیدگی به مراجع قانونی ذیصلاح معرفی شد.