حذف یارانه انرژی در برخی کشورها و تاثیر آن بر قاچاق سوخت

اقتصاد پنهان -اگر‌چه تجارب مختلف بین‌المللی نشان می‌دهد که وضع یارانه ها بیشتر به جهت حمایت از مصرف‌کننده بوده است لیکن باید یادآور شد که وضع چنین یارانه‌هایی به خصوص در حوزه انرژی خود می‌تواند باعث ایجاد عدم توازن مالی، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری‌های خصوصی به‌ویژه در بخش انرژی، افزایش ضریب مصرف و نهایتا افزایش نابرابری‌های اجتماعی را در‌پی داشته باشد.

 یارانه‌های مصرف سوخت‌های فسیلی در سال 2013 در کل جهان 548 میلیارد دلار بوده است. تقریباً 10 کشور در جهان بالغ بر سه چهارم یارانه‌های سوخت را به خود اختصاص داده‌اند که پنج کشور از این کشورها شامل عربستان، ایران، عراق، بحرین، الجزایر در خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارند. آمارها نشان می‌دهد که یارانه‌های اختصاص داده شده در این کشورها تقریباً 5 درصد از تولید ناخالص داخلی آنان را شامل می‌شود.

برخی از تحلیل‌گران معتقدند اختصاص چنین یارانه‌هایی می‌تواند میزان مصرف اضافی سوخت را 3 تا 4 میلیون بشکه در روز افزایش ‌دهد. با توجه به آنچه که در فوق بیان شد و همچنین با توجه به نظرات نهادهای اقتصادی بین المللی، کشورهای مختلف حرکت به سمت سامان دهی یارانه ها را در بخش های مختلف آغاز کرده اند. البته بررسی تجارب بین المللی نشان می دهد که این مهم به آرامی و آسانی هم صورت نگرفته و مقاومت هایی در این مسیر هم از طرف جامعه و هم از طرف برخی نهادها و بنگاه‌های اقتصادی در این کشورها نیز صورت گرفته است.
متن کامل گزارش در اداره کل پژوهش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موجود بوده و در صورت نیاز، از طریق مکاتبه با این اداره کل قابل دسترسی است.