مطالعه تطبیقی فرایند شناسنامه‌دار کردن فلزات گرانبها و سنگ‌های قیمتی

اقتصاد پنهان -شناسنامه‌دار کردن سنگهای قیمتی در ایران قدمت کمی دارد، به خصوص که شناسایی طبیعی یا پرورشی بودن (مصنوعی) سنگ‌ها از جمله الماس و مروارید بسیار دشوار است و نیاز به آزمایشگاه‌های بسیار مجهزی دارد که بتواند، هویت و شناسنامه برای تک تک سنگ‌ها و جواهرات صادر کند.

شناسنامه یک فرم تک صفحه‌ای است که حاوی اطلاعاتی از قبیل وزن و مشخصات فنی سنگ یا گوهر است. در حال حاضر تعیین هویت و شناسنامه‌دار شدن سنگ‌ها یک طرح اجباری‌ نیست، اما واضح است که شناسنامه‌دار شدن جواهر و سنگ‌ها، حس اطمینان و امنیت را به خریدار می‌دهد تا با اطمینان بهای ارزش واقعی نمونه سنگ یا جواهر خریداری شده را بپردازد. اگر بدانیم ارزش اقتصادی این سنگها و فلزات در اقتصاد جهان تا چه اندازه‌ای است بر اهمیت موضوع بیش از پیش پی خواهیم برد. اقتصاد سنگ‌های قیمتی‌ در دنیا  بعد از مواد مخدر و اسلحه، در رده سوم قرار دارد. در ایران نیز با قدمت بیش از هفت هزار سال استفاده از طلا و جواهرات خواهیم یافت که اقتصاد این فلزات و سنگها تا چه حد حائز اهمیت است. می‌دانیم که طلا پشتوانه ارزی بسیاری از کشورهاست و در ایران نیز پشتوانه ارزی کشور و در واقع پشتوانه اقتصادی ما طلاست. از این روی تجارت غیر رسمی آن نیز برای اقتصاد کشور بسیار حائز اهمیت است و پیشگیری از قاچاق آن در اولویت قرار می‌گیرد. اگر این مواد کانی و آلی دارای شناسنامه شوند، امکان قاچاق آنها بسیار کاهش می‌یابد.
متن کامل گزارش در اداره کل پژوهش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موجود بوده و در صورت نیاز، از طریق مکاتبه با این اداره کل قابل دسترسی است.