آسیب شناسی نظام توزیع کالا در کشور از منظر قاچاق کالا و راهکارهای کنترل و نظارت بر آن

اقتصاد پنهان -با وجود آنکه چند سالی از آغاز اصلاح نظام توزیع کالا و خد‌مات سپری شده، ولی هنوز در فرآیند‌های توزیع کالا د‌ر کشورمان مشکلات ساختاری متعددی وجود دارد که نیازمند تأمل و تغییر و اصلاح ریشه‌ای است.

این در حالیست که نظام توزیع در هر کشوری به ‌منزله حلقه اتصال بخش تولید و مصرف نقش اساسی و بنیادی در تکمیل فعالیت‌های اقتصادی دارد. شواهد نشان می‌دهد که درنظام توزیع فعلى کشور خلاءهای مهمی وجود دارد، لذا بهبود وضعیت و کارایی آن همچنان به‌عنوان دغدغه اصلی پا برجاست. به‌دلیل سودآوری آسان و بدون زحمت در بخش توزیع، نه‌تنها هرروز بیش از روز پیش بر تعداد واحد‌های خرده‌فروشی افزوده می‌شود، بلکه قیمت فروش و اجاره بهای این واحد‌ها نیز سر به فلک کشیده است. این امر سرمایه‌های قابل توجهی را به این بخش سوق داده و همین امر مسئله رشد نامتناسب بخش توزیع و پیامد‌های ناخوشایند آن‌را تشدید نموده است. این در حالی است که کارگاه‌ها و کارخانجات تولیدی کشور با دشواری‌های زیادی رو به‌رو بوده و با تعطیلی و ورشکستگی مواجه هستند. نظام توزیع فعلی کشور نه‌تنها نتوانسته در فرایند مقابله با قاچاق کالا به وظیفه خود عمل کند، بلکه عملاًبه کارگزار فروش محصولات سایر کشور‌ها و به‌ویژه کالاهای قاچاق، تبدیل شده است.
متن کامل گزارش در اداره کل پژوهش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موجود بوده و در صورت نیاز، از طریق مکاتبه با این اداره کل قابل دسترسی است.