آسیب شناسی پنجره واحد گمرک ایران برای تسهیل تجارت فرامرزی

اقتصاد پنهان -هدف محیط پنجره واحد، ساده سازی تبادل اطلاعات استاندارد بین دولت و طرف‌های درگیر تجارت و حمل و نقل به منظور تأمین نیاز‌های قانونی صادرات و واردات و ترانزیت است.

تا پیش از ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی یکی از مشکلات اساسی این بود که کلیه فرآیندهای گمرکی از مرحله ورود اطلاعات تا کنترل درب خروج به صورت دستی انجام می‌گرفت. حضور زیاد صاحبان کالا و کارگزاران گمرکی در سالن‌های ارزیابی، بهره‌وری کارکنان را کاهش داده و ریسک عدم درستکاری، هزینه تجار و مدت زمان ترخیص را افزایش می‌داد. هدف محیط پنجره واحد، ساده سازی تبادل اطلاعات استاندارد بین دولت و طرف‌های درگیر تجارت و حمل و نقل به منظور تأمین نیاز‌های قانونی صادرات و واردات و ترانزیت است. اکنون پس از اعلام آغاز فعالیت سیستم پنجره واحد از سوی گمرک لازم است، مشخص شود که آیا این سیستم مطابق تجارب بین‌المللی بر اساس یک برنامه مشخص و مدون طراحی و پیاده شده است؟ آیا سیستم مطابق انتظارات عمل می‌کند؟
پس از سپری شدن مدت زمانی از اجرایی شدن سیستم، براستی هنوز مشخص نیست که کدام فرایند‌ها کوتاه شده و در کدام امور دقت و سرعت افزایش و هزینه‌ها کاهش یافته یا به عبارتی تسهیل قابل ملاحظه‌ای در انجام امور مربوط به تجارت فرامرزی انجام پذیرفته است. این گزارش تلاش دارد تا با بهره گیری از نظرات کارشناسان امور گمرکی، آسیب شناسی از پنجره واحد گمرک ایران انجام داده و راه حل هایی را برای بهیود و رفع موانع موجود پیشنهاد دهد.
متن کامل گزارش در اداره کل پژوهش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موجود بوده و در صورت نیاز، از طریق مکاتبه با این اداره کل قابل دسترسی است.