نقش برندسازی در مبارزه با قاچاق کالا

اقتصاد پنهان -نشان تجاری در واقع به معنای ایجاد یک ساختار ذهنی برای مخاطب هدف به منظور چگونگی سازمان‌دهی دانش وی نسبت به یک کالا، محصول و حتی سازمان خاص است. ایجاد چنین ساختاری می‌تواند توانایی مخاطب در اتخاذ تصمیم نسبت به یک کالا یا تولید خاص را افزایش دهد.

نشان تجاری در واقع به معنای ایجاد ارزش افزوده برای کالاها و خدمات یک کشور چه در عرصه‌های داخلی و چه در عرصه های خارجی است. طبیعی است که موفقیت در این زمینه می‌تواند جدای از افزایش نقش و جایگاه یک کشور در چشم‌انداز مخاطب بین المللی، اعتماد میان مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی را که یکی از مهم ترین معضلات حال حاضر اقتصاد ایران و کالاهای تولیدی داخلی است، به نوعی حل نموده و احساس وفاداری نسبت به این محصولات و کالاها را افزایش داده و نهایتا درخواست و تقاضا برای کالاهای قاچاق را کاهش دهد.
علاوه بر آنچه در فوق بیان شد همچنین حدوث شرایط و تحولات جدید اقتصادی در کشور، توجه به اهمیت بند 8 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین اجرای بسترهای لازم برای تحقق ماده 14 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که بر انجام اقدامات هدفمند در راستای افزایش کیفیت تولیدات داخلی، ارتقاء فرهنگ عمومی برای گرایش به استفاده از کالای تولید داخلی و جلوگیری از مصرف کالای قاچاق تاکید می نماید از جمله برخی از مهم ترین دلایل توجه به مسئله نشان تجاری و نقش آن در مبارزه با قاچاق کالا است.
متن کامل گزارش در اداره کل پژوهش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موجود بوده و در صورت نیاز، از طریق مکاتبه با این اداره کل قابل دسترسی است.