برگزاری نشست کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت استان خوزستان

اقتصاد پنهان- نشست اصلی کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان خوزستان با مشارکت دستگاه های عضو برگزار شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، یکصد و پنجاه و چهارمین نشست اصلی کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان خوزستان با مشارکت دستگاه های عضو و به ریاست معاون امنیتی انتظامی و جانشین کمیسیون استان برگزار شد.

در این نشست پیش‌نویس دستورالعمل ساماندهی ورود کالا توسط ملوانان و کارکنان شناور‌های کمتر از 500 تن، مطرح و بررسی شد.

همچنین مصوبه‌ی ماده‌ی 27 و مواد 56 و 55 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جهت اجرا و رعایت مفاد به اعضا ابلاغ شد.