ابلاغ آیین نامه اجرایی مواد ٥٥ و ٥٦ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

اقتصاد پنهان- معاون اول رییس جمهوری، آیین نامه اجرایی مواد ٥٥ و ٥٦ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را که به تصویب هیات وزیران رسیده است برای اجرا به ۱۵ وزارتخانه و دستگاه ابلاغ کرد.

به گزارش اقتصاد پنهان، به موجب آیین نامه اجرایی مواد ٥٥ و ٥٦ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از این پس کالای قاچاق اجازه بازتوزیع به بازار را نداشته و باید معدوم شود. البته قانونگذار درباره  برخی اقلام استثنایی نیز شروطی را اتخاذ کرده که بر مبنای آن کالای موردنیاز نباید لطمه ای به تنظیم بازار و همچنین تولید و تجارت قانونی وارد کند و تمامی استانداردهای کالای ورودی به کشور همچون پروانه بهداشت و قرنطینه را دریافت کرده باشد.

این آیین نامه از جهات مختلفی حائز اهمیت  است، چرا که یکی از اصلی ترین انتقاداتی که در سنوات گذشته به عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا  می شد، فروش کالای قاچاق مکشوفه بعداز شناسایی و محکومیت بود.در این آیین نامه درمورد اصطلاحات و معانی، نحوه فروش و اداره کالاهای قاچاق مکشوفه و وظایف سازمان های مرتبط با آن تصمیم گیری شده است.

اجرای این آیین نامه زیرساخت های زیادی را طلب نمی کند، زیرا بسترهای آن از گذشته فراهم شده و بدون مشکل صددرصد قابل اجرا خواهد بود و مهمترین دستاورد این آیین نامه حمایت ازتولید ملی وتجارت قانونی است.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری، این مصوبه را برای اجرا به وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور اقتصادی و دارایی، نفت، جهادکشاورزی، دادگستری، کشور، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان های حفاظت محیط زیست، ملی استاندارد ایران، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مدیریت و برنامه ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ کرد.

شایان ذکر است هدف اصلی مبارزه با قاچاق، جلوگیری از آسیب رسانی به پیکره تولید و تجارت قانونی کشور است درحالی که بازتوزیع یک کالای قاچاق در بازار، این موضوع را با یک نقیصه جدی روبرو می‌کند.