کشف محوله گوشی تلفن همراه قاچاق در کرمانشاه

اقتصاد پنهان- در بازرسی از یک دستگاه خودروی سواری در استان کرمانشاه، ۱۴۴ دستگاه گوشی تلفن همراه قاچاق کشف شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، مأموران نیروی انتظامی استان کرمانشاه حین کنترل خودروهای عبوری در محور کرمانشاه بطرف شهرستان سنقر ضمن توقیف یک دستگاه خودروی سواری در بازرسی از آن، 144 دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش تقریبی 2 میلیارد 880 میلیون ریال را کشف کردند. 

در این رابطه یک نفر متهم نیز دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد.