برگزاری جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی

اقتصاد پنهان- همزمان با سالروز صدور فرمان رهبر معظم انقلاب در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز چهارمین جلسه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا وارز استان مرکزی در سال ۹۵ برگزار شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، در این جلسه اعضای کارگروه‌های تخصصی کمیسیون استان ضمن ارائه گزارش عملکرد خود راه‌کارهای دستیابی به اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مورد بررسی قرار دادند.

در جلسه کمیسیون استان تنظیم برنامه ها با تدابیر و سیاست های اقتصاد مقاومتی، طرح ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و مکاتبات اداری و رویه های اجرایی ستاد مرکزی با توجه به وضعیت استان مورد تأکید قرار گرفت.

ایجاد ارتباط منطقی و قانونی فی مابین دستگاه‌های عضو از طریق برگزاری منظم جلسات کمیسیون، کارگروه‌های تخصصی و کمیسیون‌های شهرستانی، شناسایی موانع و مشکلات اجرایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ارائه راه کارهای منطقی برای رفع یا کاهش آن‌ها از طریق برگزاری جلسات تخصصی و همچنین ایجاد پل ارتباطی مناسب فی‌مابین دستگاه‌های اجرایی با دبیرخانه کمیسیون و  ستاد مرکزی از طریق برگزاری جلسات، مراجعات  یا ملاقات حضوری و چهره به چهره و برگزاری کارگاه آموزشی به عنوان مهم‌ترین تدابیر و برنامه‌های کمیسیون استان در سال جاری طرح و ابلاغ شد.

چهارمین جلسه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا وارز استان مرکزی به ریاست حسن بیگی، جانشین رییس کمیسیون  با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه‌های عضو در محل استانداری مرکزی برگزار شد.