حضور استاندار خوزستان در دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان

اقتصاد پنهان- همزمان با سالروز صدور فرمان رهبر معظم انقلاب در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز، استاندار و معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان ضمن حضور در دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان از نزدیک در جریان عملکرد و فعالیت‌های کمیسیون استان قرار گرفتند.

به گزارش اقتاد پنهان، همزمان با سالروز صدور فرمان رهبر معظم انقلاب ردر خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز، استاندار و معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان ضمن حضور در دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان از نزدیک در جریان فعالیت‌های کمیسیون استان قرار گرفتند.

شریعتی، استاندار و رییس کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان ضمن قدردانی از زحمات کارکنان دبیرخانه کمیسیون، نکاتی را در خصوص بهبود عملکرد کمیسیون استان در سال 95 مطرح کرد.