بررسی برنامه‌های فرهنگی ابلاغی از سوی ستاد مرکزی

اقتصاد پنهان-اولین جلسه کارگروه فرهنگی و تبلیغات کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی در سال ۹۵ به بررسی برنامه‌های فرهنگی ابلاغی از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اختصاص یافت.

به گزارش اقتصاد پنهان، اولین جلسه کارگروه فرهنگی و تبلیغات کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی در سال 95، با حضور مدیران و نمایندگان دستگاههای عضو در محل استانداری برگزار شد.

در این جلسه برنامه‌های فرهنگی ابلاغی از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد بررسی قرار گرفت و پس از تبادل نظر برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد.